Privacy in de Kraamzorg

Wat is Privacy?

Privacy is een grondrecht. Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de AVG vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie (EU). Het uitgangspunt van deze privacywetgeving is dat er regels worden vastgesteld om de bescherming van de grondrechten en de fundamentele vrijheden van natuurlijke personen en hun recht op bescherming van persoonsgegevens te waarborgen. 

Kraamzorg en persoonsgegevens

De Kraamzorg moet zorgvuldig omgaan met de persoonsgegvens van cliënten. Hierbij moet er rekening worden gehouden met strenge regels. De regels waar de organisatie zich aan moet houden, staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ik werk samen met:

Aanvullende leveringsvoorwaarden van Kraamzorg Westerkwartier

Aanvullende Leveringsvoorwaarden (pdf) | Privacy ReglementPrivacy in de kraamperiode
Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van BO Geboortezorg 2018 (pdf)

Kraamzorg Westerkwartier wordt vergoed volgens het basispakket van je zorgverzekeraar.