Privacy in de Kraamzorg

Wat is Privacy?

Privacy is een grondrecht. Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de AVG vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie (EU). Het uitgangspunt van deze privacywetgeving is dat er regels worden vastgesteld om de bescherming van de grondrechten en de fundamentele vrijheden van natuurlijke personen en hun recht op bescherming van persoonsgegevens te waarborgen. 

Kraamzorg en persoonsgegevens

De Kraamzorg moet zorgvuldig omgaan met de persoonsgegvens van cliënten. Hierbij moet er rekening worden gehouden met strenge regels. De regels waar de organisatie zich aan moet houden, staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze organisatie heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld, die als onafhankelijk adviseur hierover kan worden geraadpleegd. 

Contactgegevens Functionaris voor de Gegevensbescherming:
Marco Boltjes
cooperatiekraamzorggroep@deprivacyexperts.nl
T. 085 – 130 2591 (Voor spoedgevallen)

Ik werk samen met:

Voorwaarden Kraamzorg Westerkwartier

Levering- en betalingsvoorwaarden | Privacy Reglement | Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van BO Geboortezorg 2018

Kraamzorg Westerkwartier wordt vergoed volgens het basispakket van je zorgverzekeraar.